Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ohlášky farnosti Ostrava

svaté liturgie v měsíci:    BŘEZEN 2018

4. března

8.00

MÍSTEK

csl

3. postní neděle - Křížipoklonná

10.30

OSTRAVA

sk

11. března

8.00

KARVINÁ

csl

4. postní neděle

10.30

OSTRAVA

csl

18. března

8.00

MÍSTEK

sk

5. postní neděle

10.30

OSTRAVA

sk

25. března

8.00

KARVINÁ

sk

Květná neděle

Zvěstování Bohorodičce

přikázány svátek

10.30

OSTRAVA

csl

30. března

15.00

OSTRAVA

csl

Velký pátek

Velká večurňa s uložením plaščenice

1. dubna

8.00

MÍSTEK

csl

VELKÁ NEDĚLE PASCHY –

SVĚTLÉ KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ

Liturgie sv. Jana Zlatoústého s žehnáním pokrmů

a myrováním

10.30

OSTRAVA

sk

2. dubna

8.00

KARVINÁ

csl

Světlé pondělí

přikázány svátek

10.30

OSTRAVA

csl

 

 

 1.          V pátou postní neděli 18. března po sv. liturgii bude udělována svátost pomazání nemocných. Budeme ji udělovat našim starším a nemocným věřícím. Pozvěte je na tuto sv. liturgii, případně jim pomozte dostavit se, aby ji mohli přijmout. Před přijetím svátosti pomazání nemocných je potřebné se vyzpovídat – přijmout svátost smíření.    

2.           Ve Velkém (Strastném) týdnu, který se začíná ve Velké pondělí 26.3., si více připomínáme utrpení (strasti) našeho Pána Isusa Christa. V ten týden ve Velký pátek 30.3. je přikázaný svátek a přísný půst – jenom jednou za den se můžeme do sytostí najíst, vícekrát malé dávky v zdrženlivosti od masa, mléka a vajec. Tento přísný půst je závazný od 18. do 60. roku života. V ten den je i sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě.

 

svaté liturgie v měsíci:    ÚNOR 2018

4. února

8.00

MÍSTEK

csl

Masopustní neděle

Posvátek Setkáni Páně se Simeonem

10.30

OSTRAVA

sk

11. února

8.00

KARVINÁ

csl

Syropustní neděle

Odchod do věčnosti našeho otce Cyrila, prep

10.30

OSTRAVA

csl

18. února

8.00

MÍSTEK

sk

1. postní neděle – Neděle Ortodoxie

10.30

OSTRAVA

sk

25. února

8.00

KARVINÁ

sk

2. postní neděle

10.30

OSTRAVA

csl

 

1.          V pátek 2. února je doporučený svátek Setkání Páně se Simeonem. Sv. liturgie nebude, ale svíce požehnáme v neděli 4. února, tj. v poprazdenství tohoto svátku. Svíce na požehnání si můžete tedy přinést na sv. liturgii v neděli 4. února.    

2.           V 1. postní neděli, 18. února, bude sbírka na Svatopetrský haléř. Sbírka slouží pro potřeby nejchudších.

 

3.           V pondělí 12. února začínáme Velký půst. V ten den je zdrženlivost od masa, mléka, vajec a výrobků z nich a přísný půst – jednou se dosyta najíst. Zdrženlivost od masa je pak ve středy a v pátky Velkého půstu. Liturgická barva v tomhle období je tmavá. Ve všechny neděle Velkého půstu se slouží Liturgie sv. Basila Velikého.  

 

Svaté liturgie v měsíci:     LEDEN 2018

6. ledna

17.00

OSTRAVA

csl

Bohozjevení Pána Ježíše Krista

7. ledna

8.00

MÍSTEK

csl

Neděle po Bohozjevení

10.30

OSTRAVA

sk

14. ledna

8.00

KARVINÁ

csl

Neděle Zacheova

10.30

OSTRAVA

csl

21. ledna

8.00

MÍSTEK

sk

Neděle celníka a farizeje 

10.30

OSTRAVA

sk

28. ledna

8.00

KARVINÁ

sk

Neděle marnotratného syna

10.30

OSTRAVA

csl

 

V pátek 5.1., v předsvátek Bohozjevení, je celý den zdrženlivost od masa a půst. Ve svátek Bohozjevení, v sobotu, bude večer v 17.00 hod. v Ostravě sv. liturgie s myrováním a po ní velké svěcení vody. Přineste sebou nádoby na posvěcenou vodu.  


Máte-li někdo zájem o posvěcení bytu, můžete se nahlásit vždy vždy po sv. liturgii. Začneme v týdnu po svátku Bohozjevení. 


Sbírka na bohoslovce z 26.12. činila 450,- Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať všem dárcům!