Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ohlášky farnosti Ostrava

Moleben k našemu ctihodnému otci Metoději Dominikovi Trčkovi                       

 Svaté liturgie v měsíci:    ZÁŘÍ 2018

2. září

8.00

KARVINÁ

csl

Patnáctá neděle po Padesátnici

10.30

OSTRAVA

sk

9. září

8.00

KARVINÁ

sk

Neděle před Povýšením sv. Kríže

Poprazdenství Narození Přesvaté Bohorodičky

10.30

OSTRAVA

csl

16. září

8.00

KARVINÁ

csl

Neděle po Povýšení sv. Kříže

10.30

OSTRAVA

csl

23. září

8.00

KARVINÁ

sk

Osmnáctá neděle po Padesátnici

Početí předchůdce a křtitele Jana

10.30

OSTRAVA

csl

30. září

8.00

KARVINÁ

csl

Devatenáctá neděle po Padesátnici

10.30

OSTRAVA

csl

 

1. září začínáme ve východní Církvi slavit nový církevní rok. „Kriste, Stvořiteli světa viditelného i neviditelného, korunuj i tento nový rok svým požehnáním“(kondák svátku). Hned v tomto prvním měsíci církevního roku slavíme i dva svátky: Narození Přesvaté Bohorodičky (8.9.) a Povýšení sv. Kříže (14.9.).

 Svaté liturgie v měsíci:    SRPEN 2018

12. srpna

8.00

KARVINÁ

sk

Dvanáctá neděle po Padesátnici

Poprazdenství Proměnění Páně

10.30

OSTRAVA

csl

19. srpna

8.00

KARVINÁ

csl

Třináctá neděle po Padesátnici

Poprazdenství Zesnutí Přesvaté Bohorodičky

10.30

OSTRAVA

csl

20. srpna

9.00

KARVINÁ

sk

Zádušní sv. liturgie s panychidou

25. srpna

10.30

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

cz

Pouť k bl. M. D. Trčkovi

26. srpna

10.30

OSTRAVA

csl

Čtrnáctá neděle po Padesátnici

 

Zveme Vás na Pouť k bl. Metoději Dominiku Trčkovi: 
9.00 - Možnost svátosti smíření
9.30 - Moleben k bl. Metoději s uctěním ostatků
10.30 - Archijerejská sv. liturgie, hlavní celebrant: Mons. Ladislav Hučko, biskup-apoštolský exarcha v ČR. 
Přeji Vám všem smysluplné a radostné prožití prázdnin a
dovolené. Ať je tento čas časem oddychu a načerpání nových sil. Prožijme ho s Bohem, rodinou a přáteli.

    

 Svaté liturgie v měsíci:    KVĚTEN 2018

6. května

8.00

MÍSTEK

csl

Šestá neděle paschální –

Neděle uzdravení slepého

10.30

OSTRAVA

sk

10. května

18.00

OSTRAVA

csl

Nanebevstoupení našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista – přikázány svátek,

Šimon Horlivec, ap

13. května

8.00

KARVINÁ

csl

Sedmá neděle paschální –

Neděle sv. otců 1. všeob. koncilu

10.30

OSTRAVA

csl

19. května

18.00

OSTRAVA

csl

Pátá zádušní sobota

20. května

8.00

MÍSTEK

sk

PADESÁTNICE –

Sestoupení Svatého Ducha

10.30

OSTRAVA

sk

27. května

8.00

KARVINÁ

sk

První neděle po Padesátnici – Všech svatých

10.30

OSTRAVA

csl

 Ve středu 9. května je Zakončení Paschy. Odkládá se              plaščenice a končí paschální řád. Zdravíme se                            obvyklým pozdravem 
Sláva Isusu Christu! Sláva i vo  viky! 

Zveme Vás na zádušní sv. liturgii na pátou zádušní sobotu 19. května. Po ní bude panychida za naše zemřelé.

3.      V pondělí 28. května začíná půst před svátkem Svatých, slavných a všechvalných nejvyšších apoštolů Petra a Pavla – tzv. Petrivka.

 

Svaté liturgie v měsíci:    DUBEN 2018

8. dubna

8.00

KARVINÁ

csl

2. neděle paschální –

Tomášova neděle –

Svátek Božího Milosrdenství

10.30

OSTRAVA

sk

15. dubna

8.00

MÍSTEK

sk

3. neděle paschální –

Neděle myronosiček

10.30

OSTRAVA

csl

22. dubna

8.00

KARVINÁ

sk

4. neděle paschální –

Neděle uzdravení ochrnutého

10.30

OSTRAVA

sk

29. dubna

10.30

OSTRAVA

csl

5. neděle paschální –

Neděle Samaritánky

 

 

V druhou neděli paschální – Tomášovou je zároveň svátek  Božího milosrdenství. Zveme Vás na společnou modlitbu korunky k Božímu milosrdenství.

 

2.           Čeští a moravští biskupové vyhlašují na neděli 15. dubna celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude poukázán jako naše gesto pomoci těm obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy. Nemůžeme je v tom nechat samotné. Proto vás prosíme o velkorysé zapojení do sbírky, aby naši bratři a sestry, tak tvrdě zkoušeni, nezůstali bez projevu naší solidarity a konkrétní podpory.   

 

svaté liturgie v měsíci:    BŘEZEN 2018

4. března

8.00

MÍSTEK

csl

3. postní neděle - Křížipoklonná

10.30

OSTRAVA

sk

11. března

8.00

KARVINÁ

csl

4. postní neděle

10.30

OSTRAVA

csl

18. března

8.00

MÍSTEK

sk

5. postní neděle

10.30

OSTRAVA

sk

25. března

8.00

KARVINÁ

sk

Květná neděle

Zvěstování Bohorodičce

přikázány svátek

10.30

OSTRAVA

csl

30. března

15.00

OSTRAVA

csl

Velký pátek

Velká večurňa s uložením plaščenice

1. dubna

8.00

MÍSTEK

csl

VELKÁ NEDĚLE PASCHY –

SVĚTLÉ KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ

Liturgie sv. Jana Zlatoústého s žehnáním pokrmů

a myrováním

10.30

OSTRAVA

sk

2. dubna

8.00

KARVINÁ

csl

Světlé pondělí

přikázány svátek

10.30

OSTRAVA

csl

 

 

 1.          V pátou postní neděli 18. března po sv. liturgii bude udělována svátost pomazání nemocných. Budeme ji udělovat našim starším a nemocným věřícím. Pozvěte je na tuto sv. liturgii, případně jim pomozte dostavit se, aby ji mohli přijmout. Před přijetím svátosti pomazání nemocných je potřebné se vyzpovídat – přijmout svátost smíření.    

2.           Ve Velkém (Strastném) týdnu, který se začíná ve Velké pondělí 26.3., si více připomínáme utrpení (strasti) našeho Pána Isusa Christa. V ten týden ve Velký pátek 30.3. je přikázaný svátek a přísný půst – jenom jednou za den se můžeme do sytostí najíst, vícekrát malé dávky v zdrženlivosti od masa, mléka a vajec. Tento přísný půst je závazný od 18. do 60. roku života. V ten den je i sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě.

 

svaté liturgie v měsíci:    ÚNOR 2018

4. února

8.00

MÍSTEK

csl

Masopustní neděle

Posvátek Setkáni Páně se Simeonem

10.30

OSTRAVA

sk

11. února

8.00

KARVINÁ

csl

Syropustní neděle

Odchod do věčnosti našeho otce Cyrila, prep

10.30

OSTRAVA

csl

18. února

8.00

MÍSTEK

sk

1. postní neděle – Neděle Ortodoxie

10.30

OSTRAVA

sk

25. února

8.00

KARVINÁ

sk

2. postní neděle

10.30

OSTRAVA

csl

 

V pátek 2. února je doporučený svátek Setkání Páně se Simeonem. Sv. liturgie nebude, ale svíce požehnáme v neděli 4. února, tj. v poprazdenství tohoto svátku. Svíce na požehnání si můžete tedy přinést na sv. liturgii v neděli 4. února.    

2.        1.  postní neděli, 18. února, bude sbírka na Svatopetrský haléř. Sbírka slouží pro potřeby nejchudších.

 

3.    V pondělí 12. února začínáme Velký půst. V ten den je zdrženlivost od masa, mléka, vajec a výrobků z nich a přísný půst – jednou se dosyta najíst. Zdrženlivost od masa je pak ve středy a v pátky Velkého půstu. Liturgická barva v tomhle období je tmavá. Ve všechny neděle Velkého půstu se slouží Liturgie sv. Basila Velikého.  

 

Svaté liturgie v měsíci:     LEDEN 2018

6. ledna

17.00

OSTRAVA

csl

Bohozjevení Pána Ježíše Krista

7. ledna

8.00

MÍSTEK

csl

Neděle po Bohozjevení

10.30

OSTRAVA

sk

14. ledna

8.00

KARVINÁ

csl

Neděle Zacheova

10.30

OSTRAVA

csl

21. ledna

8.00

MÍSTEK

sk

Neděle celníka a farizeje 

10.30

OSTRAVA

sk

28. ledna

8.00

KARVINÁ

sk

Neděle marnotratného syna

10.30

OSTRAVA

csl

 

V pátek 5.1., v předsvátek Bohozjevení, je celý den zdrženlivost od masa a půst. Ve svátek Bohozjevení, v sobotu, bude večer v 17.00 hod. v Ostravě sv. liturgie s myrováním a po ní velké svěcení vody. Přineste sebou nádoby na posvěcenou vodu.  


Máte-li někdo zájem o posvěcení bytu, můžete se nahlásit vždy vždy po sv. liturgii. Začneme v týdnu po svátku Bohozjevení. 


Sbírka na bohoslovce z 26.12. činila 450,- Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať všem dárcům!